Sanatorium Pálava

Sanatorium Pálava je projekt odborného léčebně-rehabilitačního ústavu, který vstupuje do realizační fáze s předpokladem zahájení provozu v roce 2023.
ZáměrPoskytovaná péče

Novinky

5.7.2020
Valná hromada společnosti na svém jednání dne 23.6.2020 souhlasila s pokračováním projektu výstavby Odborného léčebného ústavu – Sanatoria Pálava. V nejbližší době tak otevřeme výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace pro stavební povolení. O realizaci Sanatoria pak finálně rozhodne Zastupitelstvo Jihomoravského kraje pravděpodobně na začátku roku 2021.

17.2.2020
Jsme rádi, že naším partnerem pro výstavbu Sanatoria Pálava, se stala společnost INVIN. Ta bude působit v roli správce stavby. Věříme, že společně odvedeme dobrou práci na přípravě a realizaci projektu.

11.2.2020
Další důležitý krok v projektu.
Uspěli jsme ve výběrovém řízení Ministerstva zdravotnictví na poskytování následné lůžkové péče v oboru rehabilitační a fyzikální medicína – OD 00022 – pro území Jihomoravského kraje a Kraje Vysočina. To znamená 168 nových lůžek pro tento typ péče, který chceme uvést do provozu v roce 2023. Součástí objektu Sanatoria bude pak dalších cca 40 až 50 lůžek lázeňské léčebně rehabilitační péče pro samoplátce a další související služby. Vše v krásném prostředí Pálavy.

Záměr

Hlavním záměrem projektu, je vybudovat ústav zajišťující léčebně rehabilitační péči stabilizovaných pacientů, přímo navazující na nemocniční péči. Díky úzkému propojení se zdravotnickými zařízeními v Jihomoravském kraji nebo na Vysočině, bude zajištěna návaznost zdravotní péče, umožňující komplexní přístup v rámci systému zdravotní péče ale současně i zlepšení klientova stavu co v nejkratším termínu a zajištění co nejrychlejšího návratu do běžného života
Celý projekt je připravován v úzké spolupráci s Odborem zdravotnictví Jihomoravského kraje, Fakultou sportovních studií a Lékařskou fakultou Masarykovy univerzity. Byl sestaven expertní tým, který se podílí na celkové definici léčebné péče i návrhu samotného ústavu a jeho budoucího provozu.

Poskytovaná péče

Sanatorium Pálava bude zajišťovat specializovanou léčebně rehabilitační péči, obecnou léčebně rehabilitační péči, lékařskou, ošetřovatelskou, psychologickou, sociální a logopedickou, nutriční a protetickou péči. Léčebná rehabilitační péče se bude specializovat na onemocnění pohybového aparátu, neurologické diagnózy včetně stavů po traumatech pohybového ústrojí, páteře, míchy, mozku, aj.

Partneři