Sanatorium Pálava

Sanatorium Pálava je projekt odborného léčebně-rehabilitačního ústavu, který vstupuje do realizační fáze s předpokladem zahájení provozu v roce 2025.

ZáměrPoskytovaná péče

Novinky

Uveřejnění výběrového řízení Sanatorium Pálava – Správce stavby

8. 9. 2022
Na profilu zadavatele bylo zveřejněno otevřené výběrové řízení Sanatorium Pálava – Správce stavby.

Výběrové řízení je na profilu zadavatele uveřejněno ZDE

Uveřejnění předběžné tržní konzultace

30. 8. 2022
Na profilu zadavatele byla zveřejněna předběžná tržní konzultaci k projektu “Odborného léčebného ústavu Pasohlávky – Sanatorium Pálava”.  Záměrem předběžné tržní konzultace je zjištění aktuální situace na stavebním trhu v souvislosti s plánovanou realizací projektu v průběhu let 2023 a 2024.

Předběžná tržní konzultace je na profilu zadavatele uveřejněna  ZDE

Záměr

Hlavním záměrem projektu, je vybudovat zdravotnické zařízení zajišťující léčebně rehabilitační péči, přímo navazující na nemocniční péči. Díky úzkému propojení se zdravotnickými zařízeními v Jihomoravském kraji nebo na Vysočině, bude zajištěna návaznost zdravotní péče, efektivní uvolnění lůžek akutní péče, včetně komplexního přístup v rámci systému zdravotní péče a současně i zlepšení klientova stavu v  co nejkratším termínu a zajištění co nejrychlejšího návratu do běžného života.

Celý projekt je připravován v úzké spolupráci s Odborem zdravotnictví Jihomoravského kraje, Fakultou sportovních studií a Lékařskou fakultou Masarykovy univerzity. Byl sestaven expertní tým, který se podílí na celkové definici léčebné péče i návrhu samotného ústavu a jeho budoucího provozu.

Poskytovaná péče

Sanatorium Pálava bude zajišťovat specializovanou léčebně rehabilitační péči, obecnou léčebně rehabilitační péči, lékařskou, ošetřovatelskou, psychologickou, sociální a logopedickou, nutriční a protetickou péči. Léčebná rehabilitační péče se bude specializovat na onemocnění pohybového aparátu, neurologické diagnózy včetně stavů po traumatech pohybového ústrojí, páteře, míchy, mozku, aj.

Partneři