Sanatorium Pálava

Sanatorium Pálava je projekt odborného léčebně-rehabilitačního ústavu, který vstupuje do realizační fáze s předpokladem zahájení provozu v roce 2023.
ZáměrPoskytovaná péče

Novinky

17.9.2020
Na adrese vhodné uveřejnění byla čerstvě zveřejněna informace o otevřeném výběrovém řízení na zpracovatele projektové dokumentace pro stavební povolení Sanatoria Pálava. Postupujeme tak dále za svým cílem co nejdříve projekt spustit do realizace.

Detailní informace ZDE

5.7.2020
Valná hromada společnosti na svém jednání dne 23.6.2020 souhlasila s pokračováním projektu výstavby Odborného léčebného ústavu – Sanatoria Pálava. V nejbližší době tak otevřeme výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace pro stavební povolení. O realizaci Sanatoria pak finálně rozhodne Zastupitelstvo Jihomoravského kraje pravděpodobně na začátku roku 2021.

11.2.2020
Další důležitý krok v projektu.
Uspěli jsme ve výběrovém řízení Ministerstva zdravotnictví na poskytování následné lůžkové péče v oboru rehabilitační a fyzikální medicína – OD 00022 – pro území Jihomoravského kraje a Kraje Vysočina. To znamená 168 nových lůžek pro tento typ péče, který chceme uvést do provozu v roce 2023. Součástí objektu Sanatoria bude pak dalších cca 40 až 50 lůžek lázeňské léčebně rehabilitační péče pro samoplátce a další související služby. Vše v krásném prostředí Pálavy.

Záměr

Hlavním záměrem projektu, je vybudovat ústav zajišťující léčebně rehabilitační péči stabilizovaných pacientů, přímo navazující na nemocniční péči. Díky úzkému propojení se zdravotnickými zařízeními v Jihomoravském kraji nebo na Vysočině, bude zajištěna návaznost zdravotní péče, umožňující komplexní přístup v rámci systému zdravotní péče ale současně i zlepšení klientova stavu co v nejkratším termínu a zajištění co nejrychlejšího návratu do běžného života
Celý projekt je připravován v úzké spolupráci s Odborem zdravotnictví Jihomoravského kraje, Fakultou sportovních studií a Lékařskou fakultou Masarykovy univerzity. Byl sestaven expertní tým, který se podílí na celkové definici léčebné péče i návrhu samotného ústavu a jeho budoucího provozu.

Poskytovaná péče

Sanatorium Pálava bude zajišťovat specializovanou léčebně rehabilitační péči, obecnou léčebně rehabilitační péči, lékařskou, ošetřovatelskou, psychologickou, sociální a logopedickou, nutriční a protetickou péči. Léčebná rehabilitační péče se bude specializovat na onemocnění pohybového aparátu, neurologické diagnózy včetně stavů po traumatech pohybového ústrojí, páteře, míchy, mozku, aj.

Partneři