Sanatorium Pálava

Sanatorium Pálava je projekt odborného léčebně-rehabilitačního ústavu, který vstupuje do realizační fáze s předpokladem zahájení provozu v roce 2025.

ZáměrPoskytovaná péče

Novinky

26.1.2021
V minulých dnech byla uzavřena smlouva se společností „Projektová společnost Sanatorium Pálava“, která je složena ze dvou společníků a to společnosti LT Projekt a.s. a společnosti Intar a.s.. Aktuálně tak začíná práce na realizaci dokumentace pro stavební povolení Sanatoria Pálava a samotného stavebního povolení. 

3.1.2021
Vítězem výběrového řízení na projekční společnost, která připraví dokumentaci pro stavební povolení Sanatoria Pálava a zajistí stavební povolení, včetně následného autorského dozoru v průběhu stavby se stala “Projektová společnost Sanatorium Pálava”, která je složena ze dvou společníků a to společnosti LT Projekt a.s. a společnosti Intar a.s.. Více informací bude zveřejněno v následujících dnech.

Záměr

Hlavním záměrem projektu, je vybudovat zdravotnické zařízení zajišťující léčebně rehabilitační péči, přímo navazující na nemocniční péči. Díky úzkému propojení se zdravotnickými zařízeními v Jihomoravském kraji nebo na Vysočině, bude zajištěna návaznost zdravotní péče, efektivní uvolnění lůžek akutní péče, včetně komplexního přístup v rámci systému zdravotní péče a současně i zlepšení klientova stavu v  co nejkratším termínu a zajištění co nejrychlejšího návratu do běžného života.

Celý projekt je připravován v úzké spolupráci s Odborem zdravotnictví Jihomoravského kraje, Fakultou sportovních studií a Lékařskou fakultou Masarykovy univerzity. Byl sestaven expertní tým, který se podílí na celkové definici léčebné péče i návrhu samotného ústavu a jeho budoucího provozu.

Poskytovaná péče

Sanatorium Pálava bude zajišťovat specializovanou léčebně rehabilitační péči, obecnou léčebně rehabilitační péči, lékařskou, ošetřovatelskou, psychologickou, sociální a logopedickou, nutriční a protetickou péči. Léčebná rehabilitační péče se bude specializovat na onemocnění pohybového aparátu, neurologické diagnózy včetně stavů po traumatech pohybového ústrojí, páteře, míchy, mozku, aj.

Partneři