Sanatorium Pálava

Sanatorium Pálava je projekt odborného léčebně-rehabilitačního ústavu, který vstoupil do realizační fáze s předpokladem zahájení provozu v roce 2026.

ZáměrPoskytovaná péče

Novinky

Poklepání základního kamene Sanatoria Pálava

4.3.2024

Symbolické poklepání na základní kámen Sanatoria Pálava odstartovalo stavební maratón. Ten bude finišovat na přelomu roku 2025/2026. Na jaře 2026 by pak mělo sanatorium přivítat první pacienty. Celkové náklady na stavbu Sanatoria Pálava jsou předpokládány ve výši 784 milionů korun. Slavnostního poklepu se v pondělí 4. března 2024 zúčastnili představitelé Jihomoravského kraje, Vlády ČR a Parlamentu společně se zástupci sdružení zhotovitelů. 

Transformace společnosti Thermal Pasohlávky, a.s. do Jihomoravská zdravotní, a.s.

1.2.2024

K datu 1.2.2024 došlo k transformaci společnosti Thermal Pasohlávky, a.s. do Jihomoravská zdravotní, a.s. Jediným vlastníkem společnosti je Jihomoravský kraj. Předsedou představenstva se stal MUDr. Martin Pavlík, Ph.D., EDIC, DESA. Společnost má mj. za úkol zajistit koordinaci stavby, vybavení a personální zajištění Sanatoria. 

Záměr

Hlavním záměrem projektu, je vybudovat zdravotnické zařízení zajišťující léčebně rehabilitační péči, přímo navazující na nemocniční péči. Díky úzkému propojení se zdravotnickými zařízeními v Jihomoravském kraji nebo na Vysočině, bude zajištěna návaznost zdravotní péče, efektivní uvolnění lůžek akutní péče, včetně komplexního přístup v rámci systému zdravotní péče a současně i zlepšení klientova stavu v  co nejkratším termínu a zajištění co nejrychlejšího návratu do běžného života.
Celý projekt je připravován v úzké spolupráci s Odborem zdravotnictví Jihomoravského kraje, Fakultou sportovních studií a Lékařskou fakultou Masarykovy univerzity. Byl sestaven expertní tým, který se podílí na celkové definici léčebné péče i návrhu samotného ústavu a jeho budoucího provozu.

Poskytovaná péče

Sanatorium Pálava bude zajišťovat specializovanou léčebně rehabilitační péči, obecnou léčebně rehabilitační péči, lékařskou, ošetřovatelskou, psychologickou, sociální a logopedickou, nutriční a protetickou péči. Léčebná rehabilitační péče se bude specializovat na onemocnění pohybového aparátu, neurologické diagnózy včetně stavů po traumatech pohybového ústrojí, páteře, míchy, mozku, aj.
Partneři