Sanatorium Pálava

Sanatorium Pálava je projekt odborného léčebně-rehabilitačního ústavu, který vstupuje do realizační fáze s předpokladem zahájení provozu v roce 2026.

ZáměrPoskytovaná péče

Novinky

Aktuální stav projektu

Jihomoravský kraj, jako jediný akcionář společnosti Jihomoravská zdravotní, a.s., pokračuje v realizaci projektu Sanatoria Pálava a připravuje následné provozování Sanatoria Pálava.

Uveřejnění veřejné zakázky

5. 4. 2023

Na profilu zadavatele Jihomoravského kraje byla zveřejněna veřejná zakázka projektu “Sanatorium Pálava”.  Záměrem veřejné zakázky je zajištění výběru zhotovitele projektu Sanatoria Pálava.

Veřejná zakázka je na profilu zadavatele uveřejněna  ZDE

Záměr

Hlavním záměrem projektu, je vybudovat zdravotnické zařízení zajišťující léčebně rehabilitační péči, přímo navazující na nemocniční péči. Díky úzkému propojení se zdravotnickými zařízeními v Jihomoravském kraji nebo na Vysočině, bude zajištěna návaznost zdravotní péče, efektivní uvolnění lůžek akutní péče, včetně komplexního přístup v rámci systému zdravotní péče a současně i zlepšení klientova stavu v  co nejkratším termínu a zajištění co nejrychlejšího návratu do běžného života.
Celý projekt je připravován v úzké spolupráci s Odborem zdravotnictví Jihomoravského kraje, Fakultou sportovních studií a Lékařskou fakultou Masarykovy univerzity. Byl sestaven expertní tým, který se podílí na celkové definici léčebné péče i návrhu samotného ústavu a jeho budoucího provozu.

Poskytovaná péče

Sanatorium Pálava bude zajišťovat specializovanou léčebně rehabilitační péči, obecnou léčebně rehabilitační péči, lékařskou, ošetřovatelskou, psychologickou, sociální a logopedickou, nutriční a protetickou péči. Léčebná rehabilitační péče se bude specializovat na onemocnění pohybového aparátu, neurologické diagnózy včetně stavů po traumatech pohybového ústrojí, páteře, míchy, mozku, aj.
Partneři