Sanatorium Pálava

Sanatorium Pálava je projekt odborného léčebně-rehabilitačního ústavu, který vstupuje do realizační fáze s předpokladem zahájení provozu v roce 2023.
ZáměrPoskytovaná péče

Novinky

3.1.2021
Vítězem výběrového řízení na projekční společnost, která připraví dokumentaci pro stavební povolení Sanatoria Pálava a zajistí stavební povolení, včetně následného autorského dozoru v průběhu stavby se stala “Projektová společnost Sanatorium Pálava”, která je složena ze dvou společníků a to společnosti LT Projekt a.s. a společnosti Intar a.s.. Více informací bude zveřejněno v následujících dnech.

21.12.2020
Všem obchodním partnerům a i všem ostatním přejeme příjemné prožití vánočních svátků a do roku 2021 především hodně zdraví a štěstí.

21.12.2020
Výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace pro stavební povolení bylo ukončeno. Obdrželi jsme 4 nabídky, které byly vyhodnoceny. Děkujeme všem uchazečům za jejich práci a zaslané nabídky. Zveřejnění vítěze soutěže proběhne v prvním týdnu ledna 2020.

Záměr

Hlavním záměrem projektu, je vybudovat ústav zajišťující léčebně rehabilitační péči stabilizovaných pacientů, přímo navazující na nemocniční péči. Díky úzkému propojení se zdravotnickými zařízeními v Jihomoravském kraji nebo na Vysočině, bude zajištěna návaznost zdravotní péče, umožňující komplexní přístup v rámci systému zdravotní péče ale současně i zlepšení klientova stavu co v nejkratším termínu a zajištění co nejrychlejšího návratu do běžného života
Celý projekt je připravován v úzké spolupráci s Odborem zdravotnictví Jihomoravského kraje, Fakultou sportovních studií a Lékařskou fakultou Masarykovy univerzity. Byl sestaven expertní tým, který se podílí na celkové definici léčebné péče i návrhu samotného ústavu a jeho budoucího provozu.

Poskytovaná péče

Sanatorium Pálava bude zajišťovat specializovanou léčebně rehabilitační péči, obecnou léčebně rehabilitační péči, lékařskou, ošetřovatelskou, psychologickou, sociální a logopedickou, nutriční a protetickou péči. Léčebná rehabilitační péče se bude specializovat na onemocnění pohybového aparátu, neurologické diagnózy včetně stavů po traumatech pohybového ústrojí, páteře, míchy, mozku, aj.

Partneři