Sanatorium Pálava

Sanatorium Pálava je projekt odborného léčebně-rehabilitačního ústavu, který vstupuje do realizační fáze s předpokladem zahájení provozu v roce 2023.
ZáměrPoskytovaná péče

Novinky

23.1.2020
V rámci přípravy celého projektu realizace sanatoria, hledáme právní kancelář, která nám pomůže připravit a administrovat celé výběrové řízení na zhotovitele formou Design&build a provede nás přípravou a podpisem smlouvy o dílo až do kolaudace budoucí stavby.

Vypsané výběrové řízení najdete    ZDE

12.12.2019
Zastupitelstvo Jihomoravského kraje na své jednání 12.12.2019 schválilo záměr výstavby Odborného léčebného ústavu Pasohlávky. Je to první krok, na zastupitelstvo půjdeme znovu žádat o finální schválení projektu včetně jeho financování zřejmě v únoru 2020. Jsme si vědomi toho, že projekt je finančně náročný, ale současně je evidentní, že pro kraj a zejména jeho obyvatele jde o projekt potřebný, protože podobný rehabilitační ústav v tak velkém kraji zcela chybí.

Tisková zpráva JMK    ZDE

Záměr

Hlavním záměrem projektu, je vybudovat ústav zajišťující léčebně rehabilitační péči stabilizovaných pacientů, přímo navazující na nemocniční péči. Díky úzkému propojení se zdravotnickými zařízeními v Jihomoravském kraji nebo na Vysočině, bude zajištěna návaznost zdravotní péče, umožňující komplexní přístup v rámci systému zdravotní péče ale současně i zlepšení klientova stavu co v nejkratším termínu a zajištění co nejrychlejšího návratu do běžného života
Celý projekt je připravován v úzké spolupráci s Odborem zdravotnictví Jihomoravského kraje, Fakultou sportovních studií a Lékařskou fakultou Masarykovy univerzity. Byl sestaven expertní tým, který se podílí na celkové definici léčebné péče i návrhu samotného ústavu a jeho budoucího provozu.

Poskytovaná péče

Sanatorium Pálava bude zajišťovat specializovanou léčebně rehabilitační péči, obecnou léčebně rehabilitační péči, lékařskou, ošetřovatelskou, psychologickou, sociální a logopedickou, nutriční a protetickou péči. Léčebná rehabilitační péče se bude specializovat na onemocnění pohybového aparátu, neurologické diagnózy včetně stavů po traumatech pohybového ústrojí, páteře, míchy, mozku, aj.

Partneři