Sanatorium Pálava

Sanatorium Pálava je projekt odborného léčebně-rehabilitačního ústavu, který vstupuje do realizační fáze s předpokladem zahájení provozu v roce 2023.
ZáměrPoskytovaná péče

Novinky

17.2.2020
Jsme rádi, že naším partnerem pro výstavbu Sanatoria Pálava, se stala společnost INVIN. Ta bude působit v roli správce stavby. Věříme, že společně odvedeme dobrou práci na přípravě a realizaci projektu.

11.2.2020
Další důležitý krok v projektu.
Uspěli jsme ve výběrovém řízení Ministerstva zdravotnictví na poskytování následné lůžkové péče v oboru rehabilitační a fyzikální medicína – OD 00022 – pro území Jihomoravského kraje a Kraje Vysočina. To znamená 168 nových lůžek pro tento typ péče, který chceme uvést do provozu v roce 2023. Součástí objektu Sanatoria bude pak dalších cca 40 až 50 lůžek lázeňské léčebně rehabilitační péče pro samoplátce a další související služby. Vše v krásném prostředí Pálavy.

12.12.2019
Zastupitelstvo Jihomoravského kraje na své jednání 12.12.2019 schválilo záměr výstavby Odborného léčebného ústavu Pasohlávky. Je to první krok, na zastupitelstvo půjdeme znovu žádat o finální schválení projektu včetně jeho financování zřejmě v únoru 2020. Jsme si vědomi toho, že projekt je finančně náročný, ale současně je evidentní, že pro kraj a zejména jeho obyvatele jde o projekt potřebný, protože podobný rehabilitační ústav v tak velkém kraji zcela chybí.

Tisková zpráva JMK    ZDE

Záměr

Hlavním záměrem projektu, je vybudovat ústav zajišťující léčebně rehabilitační péči stabilizovaných pacientů, přímo navazující na nemocniční péči. Díky úzkému propojení se zdravotnickými zařízeními v Jihomoravském kraji nebo na Vysočině, bude zajištěna návaznost zdravotní péče, umožňující komplexní přístup v rámci systému zdravotní péče ale současně i zlepšení klientova stavu co v nejkratším termínu a zajištění co nejrychlejšího návratu do běžného života
Celý projekt je připravován v úzké spolupráci s Odborem zdravotnictví Jihomoravského kraje, Fakultou sportovních studií a Lékařskou fakultou Masarykovy univerzity. Byl sestaven expertní tým, který se podílí na celkové definici léčebné péče i návrhu samotného ústavu a jeho budoucího provozu.

Poskytovaná péče

Sanatorium Pálava bude zajišťovat specializovanou léčebně rehabilitační péči, obecnou léčebně rehabilitační péči, lékařskou, ošetřovatelskou, psychologickou, sociální a logopedickou, nutriční a protetickou péči. Léčebná rehabilitační péče se bude specializovat na onemocnění pohybového aparátu, neurologické diagnózy včetně stavů po traumatech pohybového ústrojí, páteře, míchy, mozku, aj.

Partneři