Záměr

Cíl projektu

Základem poskytované terapeutické péče v Sanatoriu Pálava bude individuální a systematický přístup k léčebně rehabilitační péči propojující moderní léčebné a fyzioterapeutické potupy s preferencemi a potřebami klientů, včetně využití přírodního léčebného zdroje s hlavním cílem zajištění efektivní léčebně rehabilitační péče.

Cílem projektu je především vybudování speciálního rehabilitačního zařízení se zaměřením na neurorehabilitační péči. Sanatorium Pálava se tak stane páteřní síti poskytování neurorehabilitační péče společně se zařízením Rehabilitačního ústavu Kladruby a Rehabilitačního ústavu Hrabyně.

Dalším cílem vybudování Sanatoria Pálava je plnění akčního plánu JMK, zlepšení dostupnosti, kvality a efektivity postakutní, následné péče.

V JMK se dosud nenachází zdravotnické zařízení, které by se zaměřovalo výhradně na akutní, postakutní a následnou léčebně rehabilitační péči. Nejbližší zařízení následné léčebně rehabilitační péče je v Pardubickém anebo Olomoucké kraji. Ze statistických údajů vyplývá, že z důvodu absence odborného léčebného ústavu v JMK je dvojnásobně nižší počet ošetřených pacientů v odborném léčebném ústavu, než s průměrnými počty pacientů v jiných krajích. Sanatorium Pasohlávky bude řešit nedostatečnou stávající kapacitu rehabilitačních doléčovacích zařízení v JMK, především intenzivní léčebnou rehabilitační péči v JMK.

Lokalita

Lokalita Sanatoria Pálava se nachází 36 km jižně od centra Brna. Jedná se o velmi dobře dostupnou dojezdovou vzdálenost z okresů Brno – město a Brno – venkov. Rovněž výhodou umístění je i velmi dobrá dostupnost z nedaleké rychlostní silnice Brno-Pohořelice-Vídeň. Sanatorium Pálava se bude nacházet na horním břehu Novomlýnské nádrže, v přímé blízkosti chráněné krajinné oblasti Pálava. Díky této výjimečné lokalitě se může chlubit klidným a příjemným okolím nejen díky vodní ploše Novomlýnské nádrže, která působícím pozitivně na psychiku klientů, ale také nádherným výhledem na bílé Pálavské vrchy.

Popis budoucího ústavu

Sanatorium Pálava bude moderní léčebné zařízení následné léčebně rehabilitační péče, které bude nabízet širokou škálu léčebných procedur a zaměřovat se především na specifické individuální potřeby klientů se získaným poškozením mozku, ale také po úrazech a operacích pohybového aparátu.

Díky kvalitní, bezpečné a efektivní následné péči bude možné dosáhnout rychlejšího návratu klienta zpět do svého prostředí, které bude mít za následek efektivnější uvolnění lůžek akutní péče a dlouhodobé péče ve všech zdravotnických zařízeních.

Naší hlavní prioritou je efektivnější poskytování následné péče, lepší dostupnost a zvýšení kvality poskytované péče v rámci Jihomoravského kraje, rychlejší rekonvalescence/zkrácení doby pracovní neschopnosti, zvýšení kvality života, rychlejší návrat do běžného života.

Kapacity

Následná léčebně rehabilitační péče pro dospělé, cca 168 lůžek ve dvoulůžkových pokojích, s možností úpravy na  nadstandardní jednolůžkové pokoje.

Lázeňská léčebně rehabilitační péči pro dospělé, max. 54 lůžek s volitelným rozložením dvoulůžkové/jednolůžkové.

Ambulantní léčebná rehabilitační péče.

Harmonogram

K realizaci projektu je připravený pozemek o rozloze 20.000 m2.

Společnost Jihomoravská zdravotní, a.s. (do 31.1.2024 – Thermal Pasohlávky a.s.) získala k povolení čerpání zdroje z vrtu MU3G.

V rámci výběrového řízení na poskytovatele následné lůžkové péče v oboru rehabilitační a fyzikální medicína a lázeňské léčebně rehabilitační péče pro území JMK a kraje Vysočina získala společnost Thermal Pasohlávky a.s. souhlasné stanovisko MZČR.

Úspěšně byl ukončen archeologický průzkum.

Stavební povolení nabylo právní moci na konci roku 2022.

Výstavba byla zahájena v lednu 2024.

Zprovoznění Sanatoria je plánováno v roce 2026.