Záměr

Cíl projektu

Základem poskytované terapeutické péče v Sanatoriu Pálava bude individuální a systematický přístup k léčebně rehabilitační péči propojující moderní léčebné a fyzioterapeutické potupy s preferencemi a potřebami klientů, včetně využití přírodního léčebného zdroje s hlavním cílem zajištění efektivní léčebně rehabilitační péče.
Jedním z cílů vybudování Sanatoria Pálava je plnění akčního plánu JMK zlepšení dostupnosti, kvality a efektivity postakutní následné péče.
V JMK se dosud nenachází zdravotnické zařízení, které by se zaměřovalo výhradně na dlouhodobou léčebně rehabilitační péči. Nejbližší zařízení je v Pardubickém anebo Olomoucké kraji. Ze statistických údajů vyplývá, že z důvodu absence OLÚ v JMK je dvojnásobně nižší počet ošetřených pacientů v OLÚ než s průměrnými počty pacientů v jiných krajích. Sanatorium Pasohlávky bude řešit nedostatečnou stávající kapacitu rehabilitačních doléčovacích zařízení v JMK.

Lokalita

Lokalita Sanatoria Pálava se nachází 36 km jižně od centra Brna. Jedná se o velmi dobře dostupnou dojezdovou vzdálenost z okresů Brno – město a Brno – venkov. Rovněž výhodou umístění je i velmi dobrá dostupnost z nedaleké rychlostní silnice Brno-Pohořelice-Vídeň. Sanatorium Pálava se bude nacházet na horním břehu Novomlýnské nádrže, v přímé blízkosti chráněné krajinné oblasti Pálava. Díky této výjimečné lokalitě se může chlubit klidným a příjemným okolím nejen díky vodní ploše Novomlýnské nádrže, která působícím pozitivně na psychiku klientů, ale také nádherným výhledem na bílé Pálavské vrchy.

Popis budoucího ústavu

Sanatorium Pálava bude moderní léčebné zařízení následné péče, které bude nabízet širokou škálu léčebných procedur a zaměřovat se především na specifické individuální potřeby klientů.
Díky kvalitní, bezpečné a efektivní následné péči bude možné dosáhnout rychlejšího návratu klienta zpět do svého prostředí, které bude mít za následek efektivnější uvolnění lůžek následné péče a dlouhodobé péče ve všech zdravotnických zařízeních.
Naší hlavní prioritou je efektivnější poskytování následné péče, lepší dostupnost a zvýšení kvality poskytované péče v rámci Jihomoravského kraje, rychlejší rekonvalescence/zkrácení doby pracovní neschopnosti, zvýšení kvality života, rychlejší návrat do běžného života, prodloužení délky života aj.

Kapacity

Následná léčebně rehabilitační péče pro dospělé, cca 126 lůžek ve dvoulůžkových pokojích, s možností úpravy na  nadstandardní jednolůžkové pokoje.

Lázeňská léčebně rehabilitační péči pro dospělé, max. 42 lůžek s volitelným rozložením dvoulůžkové/jednolůžkové

Ambulantní léčebná rehabilitační péče

Harmonogram

Thermal Pasohlávky má připravený vlastní pozemek o rozloze 20.000 m2 a již disponuje územním rozhodnutím pro stavbu Sanatoria. V současné době finišujeme s výběrem projektanta pro zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení. Předpokládáme, že stavební povolení by mohlo být k dispozici v 2.pololetí 2021.

Na pozemcích pro stavbu sanatoria aktuálně probíhá archeologický průzkum a jsou přivedeny veškeré potřebné sítě.