Věda a výzkum

Věda a výzkum

Příprava funkce sanatoria je realizována v úzké spolupráci odborníky z Lékařské fakulty, Fakulty sportovních studií Masarykovy univerzity, FN Brno a FN u sv. Anny v Brně. Cílem je správné nastavení všech procedur, rehabilitačních postupů, ale zejména i aktivní přístup ke vzdělávání budoucích zaměstnanců.

Vzdělávání

Kvalitní personál je klíčový pro správný chod budoucího ústavu. Již dnes proto jednáme s oběma fakultami o tom, jak nejlépe nastavit vzdělávání budoucích sester, rehabilitačních pracovníků a fyzioterapeutů s možností výuky a praxe přímo v ústavu.