Kariéra

Personální obsazení ústavu

Sanatorium Pálava začne přijímat zaměstnance postupně od roku 2024 s tím, že pro plný provoz počítáme se 140 až 160 zaměstnanci různých profesí, které budou zahrnovat:

 • Lékaře
 • Staniční a rehabilitační sestry
 • Fyzioterapeuty
 • Pomocný zdravotnický personál
 • Speciální terapeuty (ergoterapie, logopedie, psychoterapie, nutriční poradenství,…)
 • Technický personál
 • Administrativní personál
 • IT specialisty
 • Recepční
 • Kuchaře a číšníky
 • Ostatní personál

 

 

Vedoucí lékář/ primář

Hledáte nové pracovní výzvy? Chtěli byste se podílet na projektování a přípravě interiéru nově budovaného inovativního rehabilitačního centra se zaměřením na neurorehabilitaci? Přidejte se k nám, tvoříme nový tým budoucích vedoucích zdravotnických pracovníků Sanatoria Pálava. 

Spolupráce je rozdělena do několika fázi v závislosti na stavbě a přípravě realizačního týmu Sanatoria Pálava, zahájení zkušebního a plného provozu.

Co Vás čeká:

Vysoce odborná a zodpovědná práce, která dává smysl.

Činnosti, na kterých se budete podílet v rámci přípravné fáze:

Ve spolupráci s projekčním týmem a týmem vedoucích zaměstnanců se budete podílet na projektování vnitřních prostor včetně designu, definování technického a věcného vybavení a jeho technických požadavků včetně umístění, tak aby uspořádání co nejvíce vyhovovalo funkčnímu provozu aj.

Druhá fáze:

V rámci druhé fáze budete vytvářet nový lékařský tým pro rozvoj nového rehabilitačního a neurorehabilitačního centra Sanatorium Pálava.

Definovat požadavky na jednotlivé lékařské pracovní pozice.

Stanovovat požadavky na vedení lékařské dokumentace a jiné.

V rámci zahájení a následného provozu budete:

Vést lékařský tým, včetně organizace práce, provozu a s tím související činnosti

Mentorovat a vést kolegy

Připravovat a dodržovat směrnice a provozní řády

Spolupodílet se na vytváření strategie a cílů společnosti

Stanovovat vzdělávací plány pro ošetřovatelský tým

Stanovovat motivační benefity a přirozeně motivovat kolegy a podílet se na činnostech které souvisí s rozjezdem zcela nového zdravotnického zařízení.

Požadujeme:

 • Odbornou způsobilost dle zákona č. 95/2004 Sb. k výkonu zdravotnických lékařských povolání
 • VŠ lékařské vzdělání, specializovanou způsobilost v oboru Neurologie/ Neurochirurgie/Rehabilitační lékařství
 • Praxe min. 10 let v lůžkovém zařízení a 2 roky ve vedoucí pozici
 • Osobnost, která má chuť se dále vzdělávat, rozvíjet a profesně růst
 • Empatii při práci s pacienty
 • Zkušenosti s vedením lidí a schopnost vést tým
 • Zájem o vedoucí pozici a rozvoj nového rehabilitačního centra
 • Zájem o obor neurorehabilitace
 • Znalost legislativy ve zdravotnictví a orientace v ekonomice zdravotnictví
 • Výborné organizační dovednosti
 • Schopnost řešit nenadálé situace
 • Týmovou spolupráci a pro klientský přístup
 • Komunikativnost, odpovědnost, spolehlivost, profesionální přístup a osobní motivaci
 • Trestní bezúhonnost

Zahájení spolupráce:
Spolupráci můžeme zahájit dohodou o provedení práce (ihned), oficiální otevření Sanatoria Pálava je dle aktuálního harmonogramu 01/ 2026. HPP je možné uzavřít již před zahájením zkušebního provozu. Rovněž je možné individuální nastavení úvazku dle Vašich preferencí.

Nabízíme:

 • Práci v moderním zdravotnickém zařízení, s moderními technologiemi
 • Významnou možnost seberealizace, kariérní růst a profesní rozvoj
 • Kariérní rozvoj v oblasti zcela nově rozvíjejícího se oboru neurorehabilitace
 • Vytvořit si vlastní lékařský tým
 • Spolupodílet se na tvorbě nového unikátního zařízení
 • Po uzavření HPP další zajímavé bonusy:
 • Zajímavé finanční ohodnocení
 • Příspěvek na dopravu aj.
 • 5 týdnů dovolené
 • Příspěvek na stravování/penzijní připojištění….

K přihlášce je nutno doložit:

 • Strukturovaný profesní životopis
 • Písemnou vizi řízení a rozvoj Sanatoria Pálava v období 2026–2031
 • Fotokopie dokladů o dosaženém vzdělání
 • Licenci ČLK k výkonu funkce vedoucího lékaře a primáře

 

 

Vrchní sestra

Hledáte nové pracovní výzvy? Chtěli byste se podílet na projektování a přípravě interiéru nově budovaného inovativního rehabilitačního centra se zaměřením na neurorehabilitaci? Přidejte se k nám, tvoříme nový tým budoucích vedoucích zdravotnických pracovníků Sanatoria Pálava.

Spolupráce je rozdělena do několika fázi v závislosti na stavbě a přípravě realizačního týmu Sanatoria Pálava, zahájení zkušebního a plného provozu.

Co Vás čeká:

Vysoce odborná a zodpovědná práce, která dává smysl.

Činnosti, na kterých se budete podílet v rámci přípravné fáze:

Ve spolupráci s projekčním týmem a týmem vedoucích zaměstnanců se budete podílet na projektování vnitřních prostor včetně designu, definování technického, věcného vybavení a jejich technických požadavků včetně umístění, tak aby uspořádání co nejvíce vyhovovalo funkčnímu provozu.

Druhá fáze:

V rámci druhé fáze budete vytvářet nový ošetřovatelský tým pro rozvoj nového rehabilitačního a neurorehabilitačního centra Sanatorium Pálava

Definovat požadavky na pracovní pozice všeobecná sestra, praktická sestra, ošetřovatel/ka

Stanovovat požadavky na vedení sesterské dokumentace

V rámci zahájení a následného provozu budete

Vést ošetřovatelský tým, včetně organizace práce, provozu a s tím související činnosti

Mentorovat a vést kolegy/kolegyně

Připravovat a dodržovat směrnice a provozní řády

Spolupodílet se na vytváření strategie a cílů společnosti

Stanovovat vzdělávací plány pro ošetřovatelský tým

Stanovovat motivační benefity a přirozeně motivovat kolegy

Požadujeme:

 • Všeobecná sestra  – vysokoškolské vzdělání v oboru, Bc./Mgr.,
 • Praxe min. 5 let v lůžkovém zařízení a 3 roky ve vedoucí pozici
 • Zkušenosti s vedením lidí a schopnost vést tým
 • Zájem o vedoucí pozici a rozvoj nového rehabilitačního centra
 • Zájem o obor rehabilitace, neurorehabilitace
 • Výborné organizační dovednosti
 • Schopnost řešit nenadálé situace
 • Znalost legislativy ve zdravotnictví
 • Týmovou spolupráci a pro klientský přístup
 • Komunikativnost, odpovědnost, spolehlivost, profesionální přístup a osobní motivaci
 • Trestní bezúhonnost

Zahájení spolupráce:
Spolupráci můžeme zahájit dohodou o provedení práce (i ihned). Oficiální otevření Sanatoria Pálava je dle aktuálního harmonogramu 01/ 2026.  HPP je možné uzavřít již před zahájením zkušebního provozu.

Nabízíme:

 • Práci v moderním zdravotnickém zařízení
 • Významnou možnost seberealizace
 • Kariérní rozvoj v oblasti zcela nově rozvíjejícího se oboru neurorehabilitace
 • Vytvořit si vlastní tým
 • Spolupodílet se na tvorbě nového unikátního zařízení
 • Po uzavření HPP další bonusy:
 • Zajímavé finanční ohodnocení
 • Příspěvek na dopravu aj.
 • 5 týdnů dovolené
 • Příspěvek na stravování/penzijní připojištění

K přihlášce je nutno doložit:

 • Strukturovaný profesní životopis
 • Písemnou vizi a popis základních činností pro zkušební a následný plný provoz  Sanatoria v období 1,5 roku
 • Fotokopie dokladů o dosaženém vzdělání

 

 

Hlavní fyzioterapeut

Hledáte nové pracovní výzvy? Chtěli byste se podílet na projektování a přípravě interiéru nově budovaného inovativního rehabilitačního centra se zaměřením na neurorehabilitaci? Přidejte se k nám, tvoříme nový tým budoucích vedoucích zdravotnických pracovníků Sanatoria Pálava.

Spolupráce je rozdělena do několika fázi v závislosti na stavbě a přípravě realizačního týmu Sanatoria Pálava, zahájení zkušebního a plného provozu.

Co Vás čeká:

Vysoce odborná a zodpovědná práce, která dává smysl.

Činnosti, na kterých se budete podílet v rámci přípravné fáze:

Ve spolupráci s projekčním týmem a týmem vedoucích zaměstnanců se budete podílet se na projektování vnitřních prostor včetně designu, definování technického a věcného vybavení, robotiky a jejich technických požadavků včetně umístění, tak aby uspořádání co nejvíce vyhovovalo funkčnímu provozu.

Druhá fáze:

V rámci druhé fáze budete vytvářet nový tým fyzioterapeutů, ergoterapeutů a asistentů fyzioterapie pro rozvoj nového rehabilitačního a neurorehabilitačního centra.

Definovat požadavky na pracovní pozice fyzioterapeutů, ergoterapeutů a asistentů fyzioterapie

Stanovovat požadavky na vedení dokumentace

V rámci zahájení a následného provozu budete

Vést tým fyzioterapeutů, ergoterapeutů a asistentů fyzioterapie

Vykonávat odbornou fyzioterapii

Mentorovat a vést kolegy

Spolupodílet se na vytváření strategie a cílů společnosti

Připravovat a dodržovat směrnice a provozní řády, vést dokumentaci

Stanovovat vzdělávací plány pro tým fyzioterapeutů

Stanovovat motivační benefity, přirozeně motivovat kolegy

Podílet se na činnostech které souvisí s rozjezdem zcela nového zdravotnického zařízení.

Požadujeme:

 • Fyzioterapeut/ka ukončené vyšší odborné vzdělání – diplomovaný fyzioterapeut nebo vysokoškolské vzdělání v oboru Bc./Mgr.,
 • Zkušenosti s vedením lidí
 • Praxe min. 5 let v oblasti fyzioterapie v lůžkovém zařízení a min. 3 roky na vedoucí pozici
 • Zájem o vedoucí pozici a rozvoj nového rehabilitačního centra
 • Zájem o obor neurorehabilitace
 • Znalost legislativy ve zdravotnictví a orientace v ekonomice zdravotnictví
 • Týmovou spolupráci a pro klientský přístup
 • Komunikativnost, odpovědnost, spolehlivost, profesionální přístup a osobní motivaci
 • Trestní bezúhonnost

Zahájení spolupráce:
Spolupráci můžeme zahájit dohodou o provedení práce (i ihned). Oficiální otevření Sanatoria Pálava je dle aktuálního harmonogramu 01/ 2026.  HPP je možné uzavřít již před zahájením zkušebního provozu.

Nabízíme:

 • Práci v moderním zdravotnickém zařízení a s moderními technologiemi
 • Významnou možnost seberealizace
 • Kariérní rozvoj v oblasti zcela nově rozvíjejícího se oboru neurorehabilitace
 • Vytvořit si vlastní tým a vybrat si technologické vybavení
 • Spolupodílet se na tvorbě nového unikátního zařízení
 • Po uzavření HPP další bonusy:
 • Zajímavé finanční ohodnocení
 • Příspěvek na dopravu aj.
 • 5 týdnů dovolené
 • Příspěvek na stravování/penzijní připojištění…….

K přihlášce je nutno doložit:

 • Strukturovaný profesní životopis
 • Písemnou vizi řízení a rozvoje Sanatoria Pálava v období 2026 – 2031
 • Fotokopie dokladů o dosaženém vzdělání

 

 

Pro zájemce

Pro zájemce
Nahrát soubor
Maximum upload size: 25MB