Léčebná péče

Moderní technologie s vyhodnocením efektu terapie

Pro zajištění efektivní léčebně rehabilitační péče se bude Sanatorium Pálava zaměřovat rovněž na využití nových technologií, které budou vyhodnocovat zlepšení klientova stavu, terapeutický posun v čase a tím i úspěšnost rehabilitační péče.

Vyhodnocení terapeutického efektu je nejen motivující zpětnou vazbou pro klienta, ale rovněž důkazem efektivního využití finančních prostředků s hlavním cílem zkrácení doby rekonvalescence a co nejrychlejší návrat do běžného života.

Skupinová terapie – větší motivace, lepší terapeutický účinek, efektivnější využití personálu

V rámci efektivity léčebně rehabilitační péče bude Sanatorium Pálava využívat také motivujícího faktoru skupinové terapie, díky které klient vidí reálný horizont efektu terapie v čase u klienta se stejnou diagnózou. Klienti Sanatoria Pálava budou využívat rehabilitaci i ve venkovním prostředí fyzioparku anebo formou Nordic Walkingu, který nabídne významnější senzomotorické podněty, autentické prostředí, adaptace na venkovní prostředí, vede k lepší fyzické zdatnosti, větší psychické pohodě, vyžaduje jinou zátěž vestibulárního systému a rovněž prospívá kardiovaskulárnímu aparátu.

Edukace

Na základě zvýšení dostupnosti a poskytnutí včasné léčebně rehabilitační péče bude Sanatorium Pálava plnit i edukativní a preventivní funkci proti chybným pohybovým návykům a stereotypům, které následně vedou k dalšímu vynakládání finančních prostředků na léčebnou péči.

Farmakoterapie a tlumení bolesti

Nové technologie, včasně a správně zvolená rehabilitační terapie v kombinaci s léčebným přírodním zdrojem povedou k nižší spotřebě analgetik.

Věda a výzkum

Příprava funkce sanatoria je realizována v úzké spolupráci odborníky z Lékařské fakulty a Fakulty sportovních studií Masarykovy univerzity. Cílem je správné nastavení všech procedur, rehabilitačních postupů, ale zejména i aktivní přístup ke vzdělávání budoucích zaměstnanců.

Studenti a absolventi obou fakult tak budou mít možnost průběžného studia a praxe v prostorách sanatoria s možností následného zaměstnání.

Kontakt

Napište nám

Partneři